ANBI
Stichting Vrienden het Theater

ANBI

RSIN: 862652522

Huizerweg 13, 1261 AS te Blaricum
E: vriendenbestuur@hettheater.nl
T: 06-53948507 (mevrouw Deirdre Blankenstein-van der Wolk)

Doelstelling

De stichting heeft als doel:

• Het vertegenwoordigen, bevorderen en (financieel) ondersteunen van de doelstelling van Stichting Het Theater.

De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door:

  • Het aanmoedigen van een breed publiek tot het bijwonen van de verscheidene in het Theater georganiseerde culturele activiteiten;
  • Het verlenen van financiële steun aan Stichting Het Theater in de vorm van leningen en bijdragen, al dan niet in

    structurele vorm;

  • Het inzamelen van gelden;
  • Het werven van fondsen;
  • Het aantrekken van sponsoren;
  • Het aanvragen van subsidies;
  • Het aangaan van gesubsidieerde leningen.

Activiteiten verslag en financiële verantwoording:

Een gedetailleerd activiteiten verslag en financieel rapport zal in onze jaarrekening opgenomen worden en hier gepubliceerd wanneer deze beschikbaar is.

Beleidsplan:

Het beleidsplan van Stichting Vrienden Het Theater kunt u hier downloaden.

Raad van Bestuur

Mevrouw Cita Coelewij – Voorzitter

De  heer Jan Velthuysen – Penningmeester en vicevoorzitter

De heer Gerard van Bochoven – Secretaris

De heer Peter Blankenstein – Algemeen bestuurslid

Mevrouw Deirdre van der Wolk – Algemeen bestuurslid

Het beloningsbeleid

De leden van de Raad van Bestuur ontvangen voor zijn/haar werkzaamheden als bestuurslid geen beloning.

Activiteiten verslag en financiële verantwoording

Een gedetailleerd activiteitenverslag en financieel rapport zal in onze jaarrekening worden opgenomen en wordt hier gepubliceerd wanneer deze beschikbaar is.

Nieuwsbrief

Niks meer missen? Meld je dan aan voor onze nieuwsbrief. Schrijf je snel in!