Stichting Vrienden Het Theater

ANBI-status

Stichting Vrienden Het Theater
RSIN: 862652522
Huizerweg 13, 1261 AS te Blaricum
E: vriendenbestuur@hettheater.nl
T: 06-53416865 (de heer Peter Blankenstein) 

Doelstelling
De stichting heeft als doel:

  • Het vertegenwoordigen, bevorderen en (financieel) ondersteunen van de doelstelling van Stichting Het Theater.

De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door:

  • Het aanmoedigen van een breed publiek tot het bijwonen van de verscheidene in het Theater georganiseerde culturele activiteiten;
  • Het verlenen van financiële steun aan Stichting Het Theater in de vorm van leningen en bijdragen, al dan niet in structurele vorm;
  • Het inzamelen van gelden;
  • Het werven van fondsen;
  • Het aantrekken van sponsoren;
  • Het aanvragen van subsidies;
  • Het aangaan van gesubsidieerde leningen.

Financiële verantwoording
Het financieel rapport voor 2022/2023 kunt u hier downloaden.
Het activiteitenverslag 2022 kunt u hier downloaden.

Beleidsplan
Het beleidsplan van Stichting Vrienden Het Theater kunt u hier downloaden. 

Raad van Bestuur
Cita Coelewij, voorzitter
Jan Velthuysen, penningmeester
Gerard van Bochoven, secretaris
Deirdre Blankenstein-van der Wolk, algemeen bestuurslid
Peter Blankenstein, algemeen bestuurslid

Beloningsbeleid
De leden van de Raad van Bestuur ontvangen voor zijn/haar werkzaamheden als bestuurslid geen beloning.

Nieuwsbrief

Niks meer missen? Meld je dan aan voor onze nieuwsbrief. Schrijf je snel in!